Bayesian metoder för att belysa genetiska regulatoriska nätverk